Programmawet gepubliceerd (W 10/08/2015)

De Programmawet van 10 augustus 2015 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015.
Tot de belangrijkste maatregelen inzake sociale zaken behoren:
 

  • verplichting voor verzekeringsondernemingen om te besparen op hun administratiekosten (bij toepassing formule wettelijke parameters);
  • verplichte aanwezigheidsregistratie in de vleessector; aanwijzing controlediensten en wijziging Sociaal Strafwetboek (o.m. aanvulling met strafbare gedragingen en sancties m.b.t. het bijhouden van het registratiesysteem);
  • bestrijding domiciliefraude (o.a. aanpassing regels voor betreden bewoonde lokalen werklozen door sociale inspecteurs);
  • uitbreiding ‘subsidiaire aansprakelijkheid RSZ- en belastingschulden onderaannemer’ tot opdrachtgever (bouw-, bewakings- en vleessector);
  • verdubbeling administratieve geldboetes voor fictieve aansluiting als zelfstandige;
  • schorsing van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van gedetineerden;
  • regeling voor toekenning van eenmalige innovatiepremie aan werknemers wordt verlengd tot 1 januari 2017;
  • werkbonus: de Regering gaat een deel van het budget dat werd voorzien voor de compensatie van de indexsprong gebruiken. Sinds 1 augustus 2015 genieten de laagste lonen via dit budget een bijkomende lastenverlaging. Om dit te bekomen, werden 3 variabelen voor de berekening van de werkbonus aangepast.

Gepubliceerd op 22-05-2017

  156