Overschakeling naar het zomeruur in de nacht van 30 op 31 maart

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart wordt opnieuw omgeschakeld naar het zomeruur. De klok wordt dan 1 uur verder gedraaid: 2 uur ‘s nachts wordt 3 uur.
Voor de werknemers die op dat ogenblik in ploegen werken is de betalingsregeling uitgewerkt door de cao nr. 30 van 28 maart 1977, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de problemen inzake de beloning van sommige werknemers die rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.

Ploegenarbeid

Deze cao nr. 30 is van toepassing op de werknemers en werkgevers die:
  • in ploegenarbeid werken; en
  • die niet forfaitair per maand worden betaald; en
  • die bij de overschakeling naar het zomeruur en naar het winteruur betrokken zijn.

Betalingsregeling

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen voor de tijdens die 2 nachten verrichte arbeid, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. Dat loon zal worden uitbetaald naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.
 
In alle gevallen waarin de organisatie van het werk dit toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen op die manier worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur werkt bij de overschakeling naar het zomeruur in maart, deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteerde.
 
Indien de organisatie van het werk de toepassing van het beginsel inzake de toerbeurt niet toelaat dan:
  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg; en
  • ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Schematische voorstelling

Schematisch kan de regeling als volgt worden weergegeven:
 
Arbeid in nachtploeg
Werkelijk gepresteerd
aantal uren
Verschuldigd
loon
Werkt wel in de nacht van overschakeling wintertijd → zomertijd (laatste weekend van maart)
Werkt wel in de nacht van overschakeling zomertijd → wintertijd (laatste weekend van oktober)
7u

9u
8u

8u
Werkt wel in de nacht van overschakeling wintertijd → zomertijd (laatste weekend van maart)
Werkt niet in de nacht van overschakeling zomertijd → wintertijd (laatste weekend van oktober)
7u
8u
Werkt niet in de nacht van overschakeling wintertijd → zomertijd (laatste weekend van maart)
Werkt wel in de nacht van overschakeling zomertijd → wintertijd (laatste weekend van oktober)
-

9u
-

9u
Er is sprake van een afschaffing van de overschakeling van winter- naar zomeruur. Europa wou oorspronkelijk dat de lidstaten deze beslissing voor 31 maart 2019 zouden nemen. Deze beslissing wordt echter uitgesteld tot 2021. Of we dan permanent het zomer- dan wel winteruur gaan volgen, valt nog af te wachten. Binnen de Benelux wordt wellicht wel dezelfde tijdregeling ingevoerd.
Wordt vervolgd...
 
Bron:

Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur

Gepubliceerd op 27-03-2019

  185