Onvoldoende opleidingsinspanningen voor 2008-2009-2010: terugbetaling van de bijdrage

Bij een besluit van 4 februari 2016 vernietigde de Raad van State de definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leverden voor 2009 (zie bericht van 8 maart 2016). Andere beroepen met betrekking tot de definitieve lijsten voor 2008 en 2010 worden nog onderzocht.

In aansluiting op dit arrest maakte de RSZ op zijn website bekend dat hij de debetnota's wegens onvoldoende opleidingsinspanningen, opgemaakt voor de referentiejaren 2008, 2009 en 2010, zal vernietigen. Vanaf 17 mei worden deze schrappingen bekendgemaakt aan de erkende sociale secretariaten (ESS) voor de aangesloten werkgevers en met een individuele brief voor werkgevers die niet aangesloten zijn bij een ESS. De RSZ zou dus de bijdragen moeten terugbetalen die de werkgevers voor deze jaren hebben gestort.

Noteer dat tegen de definitieve lijsten voor 2011 geen beroep werd aangetekend. De debetnota's voor dat jaar worden dus niet vernietigd. Wanneer de globale opleidingsinspanningen van alle werkgevers in de privésector niet minimaal 1,9% van de totale loonmassa van deze ondernemingen bereiken, wordt een bijdrageverhoging van 0,05% opgelegd aan ondernemingen uit de sectoren die onvoldoende inspanningen leveren op het gebied van opleiding. Die bijdrage is momenteel bestemd voor de risicogroepen.

Een ministerieel besluit van 13 april 2011 stelde de definitieve lijsten voor 2008 en 2009 vast van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren. Voor 2010 gebeurde dit in een ministerieel besluit van 12 januari 2012, voor 2011 in een ministerieel besluit van 13 april 2013.
Tegen de lijsten voor 2008 tot 2010 werden beroepen ingesteld.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het bestraffen van onvoldoende opleidingsinspanningen in een sector in dezelfde mate werkgevers treft die onvoldoende onderwijsinspanningen hebben geleverd en werkgevers die tot dezelfde sectoren behoren, maar zich wel voldoende hebben ingespannen, en dat dit in strijd is met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. Omgekeerd wordt de sanctie niet toegepast op werkgevers van een sector die een cao hebben gesloten die in een voldoende opleidingsinspanning voorziet, ook al leveren zij niet de vereiste inspanning.

In aansluiting op dit advies van het Grondwettelijk Hof vernietigde de Raad van State de definitieve lijst van sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leverden voor 2009.

Source:

Gepubliceerd op 27-06-2016

  304