Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: grensbedragen voor 2020 (loonbonussen)

Het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus) laat werkgevers toe om hun werknemers een bonus toe te kennen op basis van collectieve resultaten. Deze loonbonus krijgt een gunstige behandeling op sociaal en fiscaal vlak, op voorwaarde dat een bepaald plafond niet wordt overschreden. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Let op! Bij overschrijding wordt het saldo normaal belast en geldt het normale socialezekerheidsregime.

Sociaal grensbedrag

Voor de RSZ zijn deze bonussen geen loon tot aan een vastgesteld grensbedrag. Het geïndexeerde grensbedrag bedraagt 3.413 euro (3.383 euro in 2019) voor de voordelen die worden betaald vanaf 1 januari 2020.

Binnen deze grens zijn ze enkel onderworpen aan:

  •  een bijzondere bijdrage van 33% (ten laste van de werkgever);
  •  een solidariteitsbijdrage van 13,07% (ten laste van de werknemer).
Fiscaal grensbedrag

Bij de vaststelling van het jaarlijkse grensbedrag tot waar de bonus is vrijgesteld van inkomstenbelasting wordt rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage van 13,07%. Hierdoor komt dit bedrag overeen met slechts 86,93% van het maximumbedrag dat geldt voor de vrijstelling van de sociale bijdragen.

Het geïndexeerde grensbedrag bedraagt 2.968 euro (2.941 EUR in 2019) voor de voordelen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019 (onder voorbehoud).

De daadwerkelijke onderwerping aan de solidariteitsbijdrage is een voorwaarde voor de aftrek als beroepskost door de werkgever.

Gepubliceerd op 17-12-2019

  884