NAR-CAO nr. 129: tot 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar

Sinds 23 april 2019 kunnen werknemers jaarlijks tot 120 vrijwillige overuren presteren. Een gevolg van CAO nr. 129 waarmee de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) het bestaande contingent van 100 vrijwillige overuren hebben opgetrokken. Op die manier is er meer ruimte om ‘ een onvoorzienbare vermeerdering van het werk’ op te vangen.
Om te overuren te kunnen presteren, moeten zowel werkgever als werknemer akkoord gaan. Al wordt er wel verondersteld dat de werknemer het initiatief neemt. Het volstaat dat een bijlage aan de arbeidsovereenkomst wordt gehangen. Dit akkoord tussen werkgever en werknemer blijft 6 maanden geldig en kan steeds opnieuw worden hernieuwd.
De aanpassing die via CAO nr. 129 wordt doorgevoerd heeft geen invloed op de wettelijke mogelijkheid om de overurenenveloppe verder uit te breiden tot maximum 360 uur. De Arbeidswet van 16 maart 1971 laat de sectoren dus nog steeds toe om het maximale aantal vrijwillige overuren op te trekken tot 360 via een sector-CAO die door de Koning algemeen verbindend wordt verklaard.
Bron:

Arbeidswet van 16 maart 1971 (art. 25bis).

Gepubliceerd op 01-05-2019

  287