NAR-advies: pleegouderverlof mag meetellen bij berekening vakantiegeld

Pleegouders hebben sinds 1 januari 2019 recht op pleegouderverlof wanneer ze in hun gezin een minderjarig kind opnemen voor langdurige pleegzorg. Een ontwerp van KB wil alle dagen van het pleegouderverlof gelijkstellen met gepresteerde arbeidsdagen voor de berekening van het enkel en het dubbel vakantiegeld. De Nationale Arbeidsraad (NAR) stemt hiermee in.

De Raad verzet zich niet tegen de gelijkstelling van het pleegouderverlof met gepresteerde arbeidsdagen in het stelsel van de jaarlijkse vakantie. Maar hij dringt er wel op aan dat er ook specifieke evenredigheidsbepalingen komen voor deeltijdse werknemers en voor werknemers in andere atypische arbeidsregelingen.

Nog even herhalen dat elke pleegouder bij langdurige pleegzorg recht heeft op zes weken pleegouderverlof. Dat recht wordt om de twee jaar – tot 1 januari 2027 – voor beide pleegouders samen opgetrokken met een week. Zodat er in totaal nog vijf weken bijkomen tegen 2027.

Arbeidsovereenkomstenwet (art. 30sexies)

Gepubliceerd op 01-11-2019

  351