Moederschapsrust: ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid door overmacht voortaan gelijkgesteld met arbeid

Zwangere werkneemsters die in de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek worden, een ongeval hebben, tijdelijk werkloos worden door overmacht (arbeiders en bedienden), tijdelijk werkloos worden wegens economische redenen (bedienden) of waarvoor werkverwijdering is ingeschakeld als maatregel van moederschapsbescherming (profylactisch verlof) mogen hun 5 weken prenataal verlof (7 ingeval van een meerling) voortaan overdragen naar de periode na het postnataal verlof. Deze afwezigheden zijn voortaan gelijkgesteld met arbeidsperiodes. Goed nieuws onder meer voor de vele zwangere werkneemsters die door corona in tijdelijke werkloosheid zitten en een deel van hun prenataal verlof dreigden te verliezen.

Verlies prenataal verlof

Zwangere werkneemsters zijn verplicht om een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum prenataal verlof op te nemen en 9 weken postnataal verlof na de bevalling. Daarnaast kunnen ze bijkomend 5 weken (7 ingeval van een meerling) opnemen voorafgaand aan de verplicht week voor de bevalling. Wie deze 5 weken niet opneemt voor de bevalling kan ze geheel of gedeeltelijk overdragen naar de periode na de 9 weken postnataal verlof.
Maar als ze tijdens de 6 weken voor hun vermoedelijke bevallingsdatum die ziek worden, een ongeval hebben of door overmacht in het systeem van tijdelijke werkloosheid vallen, zien ze die afwezigheid echter omgezet worden in prenataal verlof en kunnen ze die weken dus niet meer opnemen na de bevalling. Een situatie waarin tal van hoogzwangere vrouwen zich bevinden sinds de uitbraak van de coronacrisis. Velen zijn de voorbije maanden in het systeem van tijdelijke werkloosheid terechtgekomen en zien volgens deze regels dus (een deel van) hun prenataal verlof in rook opgaan.

Verlenging postnataal verlof

De wetgever komt daarom met een wetsaanpassing zodat deze werkneemsters hun prenataal verlof kunnen behouden. 
Maar de wet van 12 juni 2020 gaat nog verder. Naast ‘tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht’ (voor arbeiders én bedienden) worden ook volgende afwezigheden tijdens de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gelijkgesteld met arbeid:
  • ziekte of ongeval;
  • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de bedienden (voor arbeiders bestond dit al);
  • werkverwijdering van een zwangere vrouw als maatregel van moederschapsbescherming (het zogenaamde profylactisch verlof).
Zwangere werkneemsters die zich in één van deze situaties bevinden, kunnen hun 5 (of 7) weken prenatale rust voortaan overdragen naar de periode na het postnataal verlof.

Verlenging met één week afgeschaft

Zwangere werkneemsters die de volledige periode van 6 weken voor hun vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt zijn, kunnen op basis van de huidige regelgeving genieten van 1 week bijkomend postnataal verlof. Die bepaling wordt echter opgeheven.

Overgangsregels

De wet van 12 juni 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 maart 2020. Om te vermijden dat iemand tussen de 2 regelgevingen valt, zijn wel overgangsregels voorzien. Onder meer met betrekking tot de toekenning van de extra week postnataal verlof voor vrouwen die de hele periode van 6 weken voor hun vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt waren.
Bron:

Wet van 12 juni 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust, BS 18 juni 2020.

Gepubliceerd op 19-06-2020

  457