Meer covid-19-slachtoffers met recht op schadevergoeding uit Covid-19 Vrijwilligersfonds bij Fedris

Het bijzonderemachtenbesluit nr. 22 richtte bij het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) een Covid-19 Vrijwilligersfonds op van waaruit de nabestaanden van vrijwilligers die overleden door covid-19, een vergoeding kunnen krijgen. Het bijzonderemachtenbesluit nr. 40 breidt die maatregel uit – zowel in de tijd, als wat het toepassingsgebied betreft.
Het recht op schadevergoeding ging tot nu naar de nabestaanden van de eigenlijke vrijwilligers (die onder de vrijwilligerswet vielen), van de vrijwillige ambulanciers, van de studenten en van bepaalde verenigingswerkers die onder de bijkluswet vielen. Het recht op vergoeding wordt nu uitgebreid tot álle verenigingswerkers, en dus niet alleen tot de verenigingswerkers die actief waren als:
  • begeleider bij de opvang voor, tijdens of na de schooluren of tijdens de schoolvakanties, of bij het transport van en naar de school;
  • begeleider voor de opvang van baby's en peuters of voor de buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen, of
  • persoon die ondersteuning biedt in woonzorgcentra, in voorzieningen voor personen met een handicap, of die – niet limitatief – mensen gezelschap houdt of meehelpt bij activiteiten en uitstappen.
Occasionele dienstenverstrekkers aan burgers komen niet in aanmerking.
Bovendien zal de vergoeding toegekend worden voor alle overlijdens die te wijten zijn aan covid-19 in de periode van 10 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. Tot nu liep die termijn maar tot 30 juni.
KB nr. 22 trad retroactief in werking op 11 maart 2020. KB nr. 40 dat het KB nr. 22 verruimt, krijgt uitwerking vanaf 18 mei 2020.

Gepubliceerd op 03-07-2020

  200