Maaltijd- en ecocheques blijven 6 maanden langer geldig

Op aangeven van de Nationale Arbeidsraad besliste de federale regering om de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, cadeaucheques en sport- en cultuurcheques opnieuw te verlengen.
De maaltijd-, eco- en geschenkcheques die tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 vervallen, blijven 6 maanden langer geldig.
De sport- en cultuurcheques blijven geldig tot en met 30 september 2021.
Bij koninklijk besluit van 20 mei 2020 had de regering al eens beslist om de maaltijd-, eco- en geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 zouden vervallen, te verlengen met 6 maanden, en de sport- en cultuurcheques, die oorspronkelijk op 30 september 2020 zouden vervallen, te verlengen tot het einde van dit jaar. De reden ligt voor de hand: door de lockdowns omwille van corona kunnen de cheques niet of nauwelijks gebruikt worden.
Opgelet echter! De Nationale Arbeidsraad had in zijn advies aan de regering voorgesteld om ook de geldigheidsduur van de consumptiecheques te verlengen – van 7 juni 2021 tot en met 31 december 2021. Maar de federale regering heeft dat advies niet gevolgd. Voor de consumptiecheques verandert er voorlopig niets.
In werking op: 1 november 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 06-01-2021

  69