Loonnorm 2013-14 bedraagt 0% (KB 28/04/2013)

Het KB van 28 april 2013 tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, B.S. 2 mei 2013 legt de maximummarge voor de ontwikkeling van de loonkosten in 2013 en 2014 vast op 0%. De indexeringen en baremieke verhogingen zijn wettelijk gewaarborgd en blijven dus van toepassing.

Gepubliceerd op 29-07-2013