Kortere opzegtermijnen aan het begin van het contract… (art. 1-4 economischegroeiwet)

Er is een nieuwe wet die de opzegtermijnen die door de werkgever gegeven worden tijdens de eerste tewerkstellingsmaanden verlaagt. De nieuwe termijnen worden toegepast vanaf 1 mei 2018.

Progressiever

De wetgever vermindert de duur van de opzegtermijnen die de werkgever moet naleven indien hij een werknemer in de loop van de eerste 4 maanden van zijn aanwerving ontslaat. Hij voert namelijk een progressievere opbouw van de opzegtermijn in aan het begin van de uitvoering van het contract. Het is een manier om de afschaffing van de proefperiode te omzeilen sinds de invoering van het eenheidsstatuut (arbeiders-bedienden) op 1 januari 2014.
De opzegtermijn blijft in de 4de maand anciënniteit identiek (4 weken), maar neemt daarentegen met een week toe indien het ontslag in de 5de tewerkstellingsmaand (5 weken) valt.
Concreet zien de nieuwe termijnen eruit als volgt:
Vanaf de 6de maand van de uitvoering van het contract zijn dezelfde termijnen als voordien van toepassing, met name:
Opgelet: de vermindering van de opzegtermijnen tijdens de eerste 4 maanden tewerkstelling is enkel geldig in het geval van een ontslag. Er verandert niets aan de termijnen die nageleefd moeten worden indien de werknemer ontslag neemt.

Vanaf wanneer?

De nieuwe termijnen zijn van toepassing op de opzeggingen die door de werkgever betekend worden vanaf 1 mei 2018. Vóór deze datum worden de oude termijnen gehanteerd.
Bron:

Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30 maart 2018 (art. 1 tot 4 economischegroeiwet)

Gepubliceerd op 13-04-2018

Béatrice Morais
Wolters Kluwer
  986