Komend weekend schakelen we over naar zomeruur

Komend weekend schakelen we over naar het zomeruur. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok één uur vooruit, van 2 naar 3 uur. We kunnen dus iets minder lang slapen. Het goede nieuws: ’s avonds blijft het een uur langer licht.

Voor werknemers die op dat ogenblik in ploegen werken, is de betalingsregeling uitgewerkt in de cao nr. 30 van 28 maart 1977. Die werd gesloten in de Nationale Arbeidsraad om de problemen inzake beloning bij de overschakeling op te lossen.

Ploegenarbeid

Deze cao nr. 30 is van toepassing op werknemers en werkgevers die:

  •  in ploegenarbeid werken; en
  •  die niet forfaitair per maand worden betaald; en
  •  die bij de overschakeling naar het zomeruur en naar het winteruur betrokken zijn.

Betalingsregeling

De werknemers die in het totaal 16 uren zullen presteren voor de nachten waarop het zomeruur en het winteruur worden ingevoerd, zullen voor de tijdens die 2 nachten verrichte arbeid, het normale loon ontvangen dat overeenstemt met 16 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg. Dat loon zal worden uitbetaald naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het zomeruur en naar rato van 8 uren bij de eerste betaling volgend op de datum van overschakeling naar het winteruur.

In alle gevallen waarin de organisatie van het werk dit toelaat, zal de toerbeurt van de ploegen op die manier worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uren werkt bij de overschakeling naar het zomeruur in maart, deze is die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren presteerde.

Indien de organisatie van het werk de toepassing van het beginsel inzake de toerbeurt niet toelaat dan:

  •  ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het zomeruur 7 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 8 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg; en
  •  ontvangen de werknemers die bij de overschakeling naar het winteruur 9 uren zullen presteren, het normale loon dat overeenstemt met 9 arbeidsuren van de zaterdagnachtploeg.

Laatste keer in 2021

Vorig jaar besliste het Europees Parlement dat de klok in 2021 voor de laatste keer verzet zal worden. In maart van dat jaar zouden alle lidstaten nog één keer overschakelen naar zomertijd. Landen die de wintertijd verkiezen, geven in oktober een laatste draai aan de wijzers.
Het is aan de lidstaten zelf om te bepalen of ze naar permanente zomer- dan wel wintertijd overschakelen. De Europese Commissie is alvast voorstander van de eerste optie.
 

Gepubliceerd op 27-03-2020

  375