Kan je vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Het jaareinde is in zicht. Sommige werknemers hebben nog heel wat wettelijke vakantiedagen op te nemen. Kunnen deze dagen worden overgedragen naar volgend jaar?

Het antwoord is: nee.
Voor de wettelijke jaarlijkse vakantie geldt het principe dat de vakantiedagen moeten worden opgenomen voor het einde van het vakantiejaar. Het is wettelijk gezien niet toegelaten om een aantal van de opgebouwde vakantiedagen over te dragen naar volgend jaar, ook al wordt dit in de praktijk vaak wel gedaan. Voor bijkomende vakantiedagen op sectoraal vlak of ondernemingsvlak kan een overdracht soms wel.
Tip: Wijs uw werknemers er tijdig op dat ze nog een aantal wettelijke vakantiedagen moeten opnemen. Bezorg bijvoorbeeld aan elke werknemer een overzicht van de nog openstaande vakantiedagen. Zo kan men u achteraf niet verwijten dat u de werknemers in de onmogelijkheid stelde om de vakantiedagen op te nemen.
Wat bij ‘onmogelijkheid’ om de vakantiedagen op te nemen?
Het kan gebeuren dat een werknemer zijn vakantie onmogelijk voor het einde van het jaar kan opnemen, bijvoorbeeld door ziekte of bevallingsverlof. Ook in dat geval zullen de wettelijke vakantiedagen niet overgedragen kunnen worden naar het volgende jaar. Het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen zal wel ten laatste op 31 december uitbetaald moeten worden.
  1445