Jongeren met inschakelingsovereenkomst vallen onder regeling jaarlijkse vakantie (KB 11/02/2013)

Het KB van 11 februari 2013 tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 18 februari 2013 breidt het toepassingsgebied van het stelsel voor de jaarlijkse vakantie voor werknemers uit tot jongeren met een inpassings- of opleidingsovereenkomst of met een beroepsinlevingsovereenkomst.

Gepubliceerd op 29-07-2013

  250