Hebben uitzendkrachten recht op maaltijdcheques?

Eén uitzendkracht op vijf ontvangt niet de maaltijdcheques waar hij recht op heeft, kondigt het ABVV aan naar aanleiding van de week van de uitzendkracht. It een interne enquête van de socialistische vakbond bij hun delegees, blijkt dat maar liefst 20% van de uitzendkrachten deze voordelen niet ontvangen.
 
Welke rechten hebben uitzendkrachten op het vlak van verloning?
 
Het loon van de uitzendkracht mag in ieder geval niet lager zijn dan het loon dat deze werknemer zou ontvangen als hij was aangeworven onder dezelfde voorwaarden als een vaste werknemer bij de gebruiker (art. 10 wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers).
De notie loon moet ruim begrepen worden. Alle soorten voordelen (vb. loontoeslagen, maaltijdcheques, premies, ...) die de gebruiker aan zijn vaste werknemers toekent, moeten in principe ook toegekend worden aan de uitzendkrachten, onder dezelfde voorwaarden.
Bron:

SocialEye, Praktische module, De overeenkomst voor uitzendarbeid

SocialEye, Juridische module, Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid

Trends

Gepubliceerd op 20-10-2017