Gerechtelijke reorganisatie en overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag

N.a.v. de inwerkingtreding van CAO nr. 102 (op 1 augustus 2013) werd een nieuwe commentaartekst "Gerechtelijke reorganisatie en overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag" ingevoegd in het document "Overdracht op afstand van onderneming"

Gepubliceerd op 22-05-2017

  429