Geïndexeerde loonbedragen uit arbeidsovereenkomstenwet gepubliceerd

De loongrenzen uit de arbeidsovereenkomstenwet worden elk jaar geïndexeerd. De geïndexeerde bedragen voor 2020 verschenen op 27 november 2019 in het Belgisch Staatsblad.
Het wettelijke bedrag van 16.100 euro wordt op 1 januari 2020 op 35.761 euro gebracht. Deze loongrens bepaalt wanneer een scholings- of concurrentiebeding van toepassing is.
Het wettelijke bedrag van 32.200 euro stijgt naar 71.523 euro. Dat bedrag is eveneens relevant voor het concurrentiebeding, maar het bepaalt ook wanneer een arbitragebeding uitwerking krijgt.
Wettelijk bedrag
Geïndexeerd bedrag 2019
Geïndexeerd bedrag 2020
Loongrenzen vanaf 1 januari 2020
16.100 euro
34.819 euro
35.761 euro
32.200 euro
69.639 euro
71.523 euro
Zie ook:
Arbeidsovereenkomstenwet, art. 22bis (scholingsbeding), art. 65 en art. 104 (concurrentiebeding) en art. 69 (scheidsrechtelijk beding).

Gepubliceerd op 29-11-2019

  291