Franse en Luxemburgse grensarbeiders: versoepelingen ingevolge het Coronavirus

Wegens de gezondheidssituatie als gevolg van het Coronavirus (COVID-19) zullen meer Franse en Luxemburgse grensarbeiders aangespoord worden om te telewerken in de komende dagen en weken.

Artikel 7, b van het Aanvullend Protocol bij de Belgisch-Franse overeenkomst betreffende de grensarbeiders bevat een lijst van situaties waarin geen enkele dag waarop de grensstreek verlaten wordt zal meetellen voor de 30-dagenregel.
Bovendien heeft het minnelijk akkoord van 16 maart 2015 over de toepassing van artikel 15 van de Belgisch-Luxemburgse overeenkomst een tolerantieregel ingevoerd waardoor een grensarbeider zijn activiteit gedurende maximum 24 dagen buiten zijn gebruikelijke werkland mag uitvoeren, maar wel belastbaar blijft in dat land. Ook hier bestaat er een lijst van situaties waarvoor geen enkele dag meegeteld wordt voor de 24-dagenregel.
Onder die situaties komen in beide gevallen de overmacht voor. Het coronavirus vormt zo’n geval van overmacht.
Een overleg met alle betrokken landen heeft geleid tot een beslissing die in beide gevallen van toepassing is: sinds zaterdag 14 maart 2020 zal de aanwezigheid van een werknemer op zijn woonplaats (met name om er te telewerken) niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van de twee regels.
Deze maatregel blijft tot nader order van toepassing.
Bron: Bericht van de FOD Financiën van 13 en 17 maart 2020

Gepubliceerd op 26-03-2020

  183