Fiscus publiceert richtlijnen voor het opstellen van de ‘fiches 281.50 commissies, erelonen, enz.’ voor aj. 2018

Werkgevers en andere schuldenaars moeten vóór 30 juni 2018 de fiches 281.50 en de bijhorende samenvattende opgaven 325.50 indienen voor de commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die ze in 2017 betaald of toegekend hebben.

Indienen via Belcotax, op papier of via elektronische drager

De fiches 281.50 en de bijhorende samenvattende opgaven 325.50 moeten verplicht via Belcotax-on-web ingediend worden, tenzij de schuldenaars (of de persoon die gemachtigd is om die fiches en die opgaven in hun naam in te dienen) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verpichting te voldoen (art. 30, KB/WIB 1992).
In dat geval moeten deze fiches en opgaven op papier of op een elektronische informatiedrager worden ingediend.
De fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 over het inkomstenjaar 2017 moeten vóór 30 juni 2018 ingediend worden (elektronisch of op papier).
Opgelet! Sinds 2016 bestraft de fiscus elke overtreding op het indienen van de fiches (niet correct of niet tijdig indienen) met een boete die varieert tussen 50 euro (voor een eerste overtreding) en 1.250 euro.

Richtlijnen

De richtlijnen voor het gebruik, het invullen en verbeteren, en het indienen van de papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 met betrekking tot de inkomsten van 2017 (aj. 2018) staan in het ‘bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard – inkomsten van 2017’.
Dat bericht is beschikbaar op de website van de fiscus (klik op Personeel en loon > Bericht aan schuldenaars en daarna, onder de titel Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2018), op Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)).
De richtlijnen voor het gebruik, het invullen en verbeteren, en het indienen van deze documenten langs elektronische weg of op elektronische drager, staan in de brochure ‘Belcotax on web inkomsten 2017’ (versie 1.4).

Documentatiecentra

De werkgevers en andere schuldenaars kunnen meer informatie over het indienen van de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 verkrijgen bij de volgende Centra - Bedrijfsvoorheffing:
 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
Centrum KMO Brussel II – Bedrijfsvoorheffing
Kruidtuinlaan 50, bus 3406, 1000 Brussel
Tel. 0257/529.90 (N/F)
Waals Gewest :
Centre PME Mons – Précompte professionnel
Avenue Mélina Mercouri 1, 7000 Mons
Tél. 0257 881 10 (F)
Vlaams Gewest :
Centrum KMO Aalst – Bedrijfsvoorheffing
Dr. André Sierensstraat 16, bus 1, 9300 Aalst
Tél. 0257 736 60 (N)
Duits taalgebied (gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren en Sankt-Vith) :
Polyvalentes Zentrum Eupen – Berufssteuervorabzug
Vervierser Strasse 8, 4700 Eupen
Tél. 0257 886 30 (A)
Daar moeten de fiches 281.50 en de samenvattende opgaven 325.50 voor de inkomsten van 2017 (aj. 2018) ook worden ingediend.

Ter herinnering

Om in de personenbelasting als beroepskosten in aanmerking te komen, moeten commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet- toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, verantwoord worden door individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 (art. 57, 1°, WIB 1992).
Wie deze verplichting niet naleeft, riskeert strenge sancties. De fiscus kan de uitgaven nl. in de vennootschapsbelasting onderwerpen aan de aanslag geheime commissielonen (art. 219, WIB 1992).
Er moeten ook individuele fiches 281.50 opgemaakt worden voor commissielonen die worden toegekend aan een niet-inwoner zonder vaste inrichting in België.
Bron:

Gepubliceerd op 09-06-2018

Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  9044