Federale overheid rondt jaar af met 3 verzamelwetten

De federale regering heeft in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2020 3 verzamelwetten gepubliceerd: één met permanente maatregelen onder de naam ‘programmawet’, één met dito maatregelen onder de benaming ‘wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen’ en één met tijdelijke maatregelen onder de naam van ‘wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie’. De 3 verzamelwetten werden goedgekeurd op 20 december 2020 en ze bevatten alledrie een allegaartje aan maatregelen. Hierna volgt een greep uit de thema’s die aan bod komen.

Programmawet

De ‘programmawet’ bevriest op fiscaal vlak een reeks indexeringen. Ze verlengt de verhoogde investeringsaftrek voor vaste activa en sleutelt aan de belastingvermindering voor kinderoppas. Ze introduceert een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bedrijven die hun werknemers beter opleiden. En ze breidt het verlaagd btw-tarief bij afbraak en heropbouw van gebouwen uit tot het hele grondgebied.
Op sociaal vlak voert de wet een oplossing in voor de maaltijdcheques en ecocheques die in 2020 werden uitgegeven, waarvan de geldigheidsduur niet werd verlengd en die intussen vervallen zijn. De programmawet verhoogt het bedrag van de vaderschaps- en geboorte-uitkering in het sociaal statuut van de zelfstandigen en trekt het geboorteverlof op in het regime van de werknemers. De wet komt ook nog even terug op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, dat onder covid-19 gevoelig werd uitgebreid. De wet beperkt bovendien de impact van covid-19-werkloosheid en andere covid-19-maatregelen op het latere pensioen.
De programmawet richt tot slot een nieuw investeringsfonds op: het ‘Klimaat-, transactie- en relancefonds’ met als opdracht: het realiseren van ‘investeringen in het kader van het federale investeringsplan’.

Covid-19-wet

Net als de eigenlijke programmawet bevat ook de ‘wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie’ vooral fiscale en sociale maatregelen. Zo verlengt ze het verlaagd btw-tarief op mondmaskers en alcoholgels. Ze versoepelt het covid-19-Tax Shelter-regime voor de audiovisuele sector en de podiumkunsten. En ze verlengt de belastingvrijstelling voor overuren in de cruciale sectoren – ook voor studenten.
De Covid-19-wet verlengt de tijdelijke vrijstelling van registratierecht voor sommige notariële volmachten.
Ze houdt het Schadeloosstellingsfonds voor de vrijwilligers onder de covid-19-slachtoffers langer operationeel. Ze compenseert de vakantiekosten voor werkgevers met tijdelijke werkloosheid. Ze versoepelt het verbod op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voor werknemers in tijdelijke werkloosheid. En ze stimuleert de terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers uit de zorg, het onderwijs en de contactopsporing in het kader van covid-19.
Ook deze wet heeft het over de geldigheidsduur van de maaltijd- en ecocheques, én van de sport- en cultuurcheques en de consumptiecheques.
Het bestaande moratorium voor hypothecaire kredieten wordt vervangen door een nieuw moratorium, dat loopt tot eind juni.
Opmerkelijk is nog dat alle termijnen uit de covid-19-wet bij koninklijk besluit verlengd kunnen worden met ten hoogste 3 maanden.

Fiscale verzamelwet

De fiscale verzamelwet, die in slecht Nederlands de ‘wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding bepalingen’ heet, focust vooral op belastingsontwijkingspraktijken. Bijvoorbeeld bij de aftrek van interesten, bij constructies via niet-coöperatieve landen met een fiscaal gunstregime, en bij verhuur en onderverhuur in de platformeconomie. Daarnaast herstelt ze de mogelijkheid om vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing te genieten voor wetenschappelijke onderzoekers met een bachelordiploma.

Vanaf 1 januari – of zo

De meeste bepalingen uit deze verzamelwetten treden in werking op 1 januari 2021, maar er zijn uiteraard uitzonderingen bij.
Denk erom dat naast de federale overheid ook de deelstaatoverheden het jaar uitzwaaien met eigen ‘verzamelwetten’. Zo gingen de 3 federale verzamelwetten in het Staatsblad van 30 december 2020 gepaard met een stevig programmadecreet van de Vlaamse overheid en een fiscaal verzameldecreet van haar Waalse tegenhanger.
Bron:
 

Gepubliceerd op 06-01-2021

  513