Educatief verlof - bedragen 2013-2014

Voor de periode van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014 is het maandelijks loonplafond vastgesteld op 2 760 € bruto.
zie: Het loon voor het educatief verlof

Voor het schooljaar 2013-2014 is het forfaitaire bedrag van de terugbetaling vastgesteld op 22,08 € per effectief gevolgd uur educatief verlof.
Zie: Terugbetaling van loon voor de uren betaald educatief verlof
 

Gepubliceerd op 22-05-2017