Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht voor 2020

De FOD Justitie heeft de geïndexeerde bedragen gepubliceerd waaronder het loon niet, of niet volledig, vatbaar is voor beslag of overdracht. De nieuwe drempels gelden vanaf 1 januari 2020.
Loondrempels
De basisbedragen uit artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer van november en worden daarna afgerond op de hogere euro. Dat leidt tot de volgende loondrempels voor 2020:
Aandeel dat vatbaar is voor beslag of overdracht
Nettomaandinkomen in 2019 in euro
Nettomaandinkomen in 2020 in euro
Beroepsinkomsten
0%
Tot 1.128
Tot 1.138
20%
1.128,01 – 1.212
1.138,01 – 1.222
30%
1.212,01 – 1.337
1.222,01 – 1.349
40%
1.337,01 – 1.462
1.349,01 – 1.475
100%
Meer dan 1.462
Meer dan 1.475
Aandeel dat vatbaar is voor beslag of overdracht
Nettomaandinkomen in 2019 in euro
Nettomaandinkomen in 2020 in euro
Vervangingsinkomsten
0%
Tot 1.128
Tot 1.138
20%
1.128,01 – 1.212
1.138,01 – 1.222
40%
1.212,01 – 1.462
1.222,01 – 1.475
100%
Meer dan 1.462
Meer dan 1.475
Kind ten laste
Net als dit jaar, worden de loondrempels in 2020 verhoogd met 70 euro per kind ten laste.
Kinderen worden maar beschouwd als ‘ten laste’ van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht als de eigen inkomsten van die kinderen ónder de volgende bedragen blijven:
Status
2019 (in euro)
2020 (in euro)
Eigen inkomsten
Samenwonende
3.189
3.226
Alleenstaande
4.607
4.660
Gehandicapt kind
5.841
5.908

Gepubliceerd op 17-12-2019

  673