Drastische verlaging van terugbetaling outplacementkosten aan bedrijven in herstructurering

De Zesde Staatshervorming maakte de gewesten verantwoordelijk voor het terugbetalen van een gedeelte van de outplacementkosten aan ondernemingen in herstructurering die overgingen tot collectief ontslag. En hoewel de volledige bevoegdheid werd overgeheveld van het federale naar het gewestelijke niveau, kwam maar een beperkt deel van het budget mee over: 635.000 euro per jaar. Dat is volgens de Vlaamse regering ‘manifest onvoldoende’.
Dus worden de terugbetalingen teruggeschroefd. Althans aan Vlaamse kant. Het gewest behoudt wel het systeem van terugbetaling in 2 schijven:
Terugbetaling per werknemer (WN)
Leeftijd WN
Tot 17/09/2019
Vanaf 18/09/2019
Voor outplacement tijdens periode van inschrijving bij tewerkstellingscel
 
500 euro
360 euro
≥ 45 jaar
1.000 euro
720 euro
Bij werkhervatting binnen 3 maanden na outplacement
 
1.000 euro
90 euro
≥ 45 jaar
2.000 euro
180 euro
Bovendien moeten de werkgevers hun aanvraag tot terugbetaling bij de VDAB indienen binnen een vaste termijn. Namelijk in de periode van 6 tot 12 maanden na het einde van de outplacementbegeleiding.
De federale RVA legde daarvoor géén termijn op.
De strengere terugbetalingsvoorwaarden voor werkgevers (of hun sectororganisaties) met een vestiging in het Vlaamse gewest gelden vanaf 18 september 2019.
Bron:

Gepubliceerd op 01-10-2019

  300