Doelgroepvermindering voor mentors versterkt (KB 11/02/2013)

Het KB van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 11 maart 2013 moet de doelgroepvermindering voor mentors aantrekkelijker maken. Hiertoe worden de administratieve verplichtingen van de werkgever vereenvoudigd. Als hij een Dimona en/of een kwartaalaangifte Dmfa-systeem doet tijdens de stage of opleiding, dan verdwijnt de verplichting om een specifieke overeenkomst af te sluiten met de inrichter van de opleiding. Ook worden de voorwaarden waaraan de mentors moeten voldoen, versoepeld en wordt de omschrijving van de mentoropleiding verduidelijkt.

Gepubliceerd op 29-07-2013

  309