Dinsdag 10 oktober 2017: staking openbare sector

ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de overheidssector op dinsdag 10 oktober. Daardoor zal het treinverkeer zwaar verstoord zijn van maandag 9 oktober (22u) tot dinsdag 10 oktober (22u). Ook het bus-, tram- en metroverkeer verwacht zware hinder.

Voor heel wat pendelaars betekent dit grote hinder om (tijdig) op hun werk te geraken. Moet u als werkgever loon uitbetalen voor de werknemer die als gevolg van deze staking dinsdag niet of te laat op het werk arriveert?

Vermits de staking van 10 oktober uitgebreid én vooraf in de media werd aangekondigd, wordt de werknemer geacht meer dan voldoende tijd te hebben gehad om zich van een alternatieve vervoerswijze te voorzien om tijdig op het werk te raken. (*)

De werkgever is dus in principe geen loon verschuldigd.

Toont de werknemer echter aan (met alle mogelijke bewijsmiddelen) dat hij echt alles in het werk gesteld heeft om (tijdig) op het werk te raken, maar is hem dat niet gelukt, dan zal de werkgever wel loon moeten uitbetalen voor de verloren uren.

De werkgever doet er goed aan om, in geval van een aangekondigde algemene staking als deze, de werknemers er tijdig attent op te maken dat er geen recht op loon zal zijn in de hierboven beschreven gevallen, om betwistingen achteraf te vermijden. Kan de werknemer niet op het werk geraken, dan kan ook een alternatief gezocht worden (vb. thuiswerk, vakantie,...).

(*) enkel wanneer het om een onvoorziene en niet-aangekondigde stakingsactie gaat, die de werknemer niet kon voorzien en pas verneemt wanneer hij zijn woning verlaten heeft, kan de werknemer aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de verloren werkuren.
 

Gepubliceerd op 07-10-2017