COVID-19: Wat zijn de gevolgen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Kan de werkgever een werknemer ontslaan tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid? En zo ja, wat dan met de opzeggingstermijn?
Een werkgever ontsloeg een werknemer voorafgaand aan de uitbraak van COVID-19 in België. De opzeggingstermijn startte, maar ondertussen voerde de werkgever wel tijdelijke werkloosheid in. Blijft de opzeggingstermijn lopen of wordt die geschorst?

Basisprincipe

Ook tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen. De gevolgen van de opzegging verschillen afhankelijk van de schorsingsgrond. Bij economische werkloosheid zijn de regels anders dan bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het antwoord is ook afhankelijk van wie de overeenkomst beëindigt.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – Opzegging door de werkgever of door de werknemer

De opzeggingstermijn gegeven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vangt normaal aan.

De opzeggingstermijn loopt bij een opzegging gegeven voorafgaand aan de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – Opzegging door de werkgever

Bij een opzegging gegeven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zal de opzeggingstermijn pas beginnen te lopen bij de werkhervatting door de werknemer.

Bij een opzegging gegeven voorafgaand aan de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wordt de opzeggingstermijn geschorst.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – Opzegging door de werknemer

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn.

De opzeggingstermijn loopt bij een opzegging gegeven voorafgaand aan de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of tijdens deze schorsing.
 

Gepubliceerd op 13-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  4004