COVID-19: Wat zijn de gevolgen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid? (update)

Kan de werkgever een werknemer ontslaan tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid? En zo ja, wat dan met de opzeggingstermijn?
Een werkgever ontsloeg een werknemer voorafgaand aan de uitbraak van COVID-19 in België. De opzeggingstermijn startte, maar ondertussen voerde de werkgever wel tijdelijke werkloosheid in. Blijft de opzeggingstermijn lopen of wordt die geschorst?

Basisprincipe

Ook tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen. De opzegging door de werkgever of de werknemer is ook mogelijk tijdens de schorsing van de uitvoering van de overeenkomst wegens tijdelijke overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De gevolgen van de opzegging verschillen afhankelijk van de schorsingsgrond. Bij economische werkloosheid zijn de regels anders dan bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Het antwoord is ook afhankelijk van wie de overeenkomst beëindigt.

Vanaf 22 juni 2020 gelden bijzondere regels bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De regels verschillen voor werkgevers en werknemers. Bij een opzegging door de werkgever is het bovendien relevant of de opzeggingstermijn startte vóór of vanaf 1 maart 2020.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – Opzegging door de werkgever of door de werknemer

De opzeggingstermijn gegeven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vangt normaal aan.

De opzeggingstermijn loopt bij een opzegging gegeven voorafgaand aan de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “coronavirus COVID-19” – Opzegging door de werkgever of door de werknemer

Er gelden bijzondere regels bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de door de regering getroffen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De opzegging door de werknemer gegeven vóór of tijdens de tijdelijke werkloosheid “COVID-19” vangt normaal aan en de opzeggingstermijn loopt tijdens deze schorsingsperiode.

De regels bij opzegging gegeven door de werkgever hangen af van de aanvangsdatum van de opzeggingstermijn.

  • Voor de opzeggingstermijnen die afliepen voor 22 juni 2020 verandert er niets. De arbeidsovereenkomst blijft beëindigd.
  • Liep de opzeggingstermijn al vóór 1 maart 2020, dan loopt die gewoon verder tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid “COVID-19”.
  • Gaat de opzeggingstermijn in vanaf 1 maart 2020 en de werkgever zegt de overeenkomst op vóór of tijdens de schorsing van die arbeidsovereenkomst wegens tijdelijke werkloosheid “COVID-19”, dan houdt de opzeggingstermijn op te lopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid “COVID-19”. Enkel de dagen tijdelijke werkloosheid “COVID-19” vanaf 22 juni 2020 schorsen de opzeggingstermijn.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – Opzegging door de werkgever

Bij een opzegging gegeven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zal de opzeggingstermijn pas beginnen te lopen bij de werkhervatting door de werknemer.

Bij een opzegging gegeven voorafgaand aan de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen wordt de opzeggingstermijn geschorst.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – Opzegging door de werknemer

Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn.

De opzeggingstermijn loopt bij een opzegging gegeven voorafgaand aan de periode van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of tijdens deze schorsing.

Gepubliceerd op 22-06-2020

partena_professional
Partena Professional
  9364