COVID-19: Wat zijn de basisregels van het nieuwe coronaverlof?

De combinatie werk-privéleven is niet makkelijk voor thuiswerkende ouders met schoolgaande kinderen. Het coronaverlof geeft ouders de mogelijkheid om verlof op te nemen en zo voor hun kinderen te zorgen tijdens de quarantainemaatregelen.

Voor wie?

Het coronaverlof geldt enkel voor ouders met kinderen jonger dan 12 of 21 jaar in geval van handicap.

De anciënniteitsvoorwaarde wordt beperkt tot één maand. Elke ouder die minstens een maand aan de slag is bij zijn werkgever kan het coronaverlof opvragen.

Wanneer?

Ouders zullen het coronaverlof kunnen nemen tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Welke modaliteiten?

Ouders kunnen het coronaverlof opvragen onder de vorm van een 1/5e onderbreking indien zij voltijds werken of een halftijdse onderbreking indien zij minstens 75% tewerkgesteld zijn. Er wordt een korte procedure voorzien en flexibele opnamemogelijkheden per week.

Hoe aanvragen?

Voor de opname van dit corona-ouderschapsverlof zal het akkoord van de werkgever nodig zijn. De regering voorziet een flexibele aanvraagprocedure met korte antwoordtermijn voor de werkgever. Het coronaverlof kan volledig elektronisch aangevraagd worden.

Is er een impact op andere thematische verloven?

Neen, het coronaverlof heeft geen impact op het saldo van andere thematische verloven.


De tekst van het koninklijk besluit is nog niet gepubliceerd, wel is binnen de schoot van de regering een politiek akkoord bereikt. Sowieso moet nog het advies worden gevraagd aan de Raad van State.
 

Bron:

Gepubliceerd op 28-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  2554