COVID-19: Wat is de impact van COVID-19 op de loonbonus cao 90?

Een onderneming voerde netje op tijd een loonbonus cao 90. COVID-19 en de daaropvolgende recessie creëren ongerustheid. Wat met de loonbonus cao 90 wanneer het onmogelijk wordt om de vooropgestelde doelstellingen te halen? En stel dat de doelstellingen toch worden gehaald, op welke bedrag heeft de werknemer die tijdelijk werkloos was dan recht?

Collectieve en uitdagende doelstellingen

De loonbonus cao 90 is verbonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria. Of die doelstellingen ook gehaald worden, moet kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan. De doelstellingen moeten dus voldoende uitdagend zijn om te behalen.

De doelstellingen liggen vast in een ondernemings-cao of toetredingsakte

De doelstellingen liggen vast. De onderneming heeft ze bepaald in het bonusplan. Dat bonusplan werd ingevoerd door een ondernemings-cao of een toetredingsakte.

De onderneming kan de vooropgestelde doelstellingen niet bijstellen op basis van de nieuwe economische situatie. Als de doelstellingen niet gehaald worden, dan kan de onderneming geen loonbonus cao 90 toekennen. Daar houdt het dan ook bij op, andere verplichtingen heeft een onderneming niet.

De oplossing: een nieuw bonusplan

De uitdagingen voor ondernemingen tijdens en na COVID-19 kunnen de inspiratie zijn voor nieuwe doelstellingen. Een onderneming kan namelijk een nieuw bonusplan introduceren, met daarin nieuwe doelstellingen. Verschillende loonbonusplannen kunnen betrekking hebben op verschillende doelstellingen. Hou bij het bepalen van de nieuwe doelstellingen ook rekening met de gewijzigde werkomstandigheden van werknemers. Zo kan telethuiswerk het aantrekkelijk maken om bijvoorbeeld ecologische doelstellingen in te voeren. Dat kan zeker relevant zijn, maar de doelstelling moet wel voldoende uitdagend blijven.

Bij de invoering van een nieuw bonusplan moeten een onderneming niet alleen goed nadenken over de nieuwe doelstellingen. Ook de referteperiode waarop de doelstellingen betrekking hebben is cruciaal. Die periode is minimum drie maanden. Een goede planning is cruciaal. Zo zal een onderneming de nieuwe doelstellingen niet kunnen laten lopen vanaf de start van het kalenderjaar. De effectieve uitvoering van het plan mag maar maximum terugwerken tot een derde van de referteperiode (vanaf de neerlegging van de ondernemings-cao of de toetredingsakte).

Over de procedure, zie Voor de loonbonus cao 90 geldt een strikte deadline. Is er uitstel mogelijk wegens COVID-19?

Tip – Hanteer getrapte doelstellingen

Het is prima mogelijk om getrapte doelstellingen te voorzien in het loonbonusplan. Het bedrag van de loonbonus is dan afhankelijk van de mate waarin de werknemers de doelstellingen realiseren.

De impact van tijdelijke werkloosheid

Het bedrag van de loonbonus cao 90 is afhankelijk van de effectieve arbeidsprestaties van de individuele werknemer. Vakantie-, feestdagen en moederschapsrust zijn gelijkgesteld. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en economische werkloosheid zijn dat niet. In het loonbonusplan kan de onderneming wel afwijken van deze standaard rekenregel en de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkstellen. Het bedrag van de loonbonus zal dan niet lager zijn dan initieel verwacht omdat de werknemer tijdelijk werkloos was.
 

Gepubliceerd op 04-05-2020

partena_professional
Partena Professional
  638