COVID-19: Voor de loonbonus cao 90 geldt een strikte deadline. Is er uitstel mogelijk wegens COVID-19?

Een loonbonusplan met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Een loonbonus cao 90 is natuurlijk niet verplicht en een werkgever kan ook een andere referteperiode kiezen. Maar wie toch een referteperiode over een volledig kalenderjaar verkiest, krijgt geen uitstel. De deadline blijft eind april 2020.

Wel voorziet de FOD WASO wat meer flexibiliteit bij de inspraakprocedure voor de werknemers. Het register in de onderneming kan tijdelijk worden vervangen door een procedure via e-mail:

  • De werkgever bezorgt de werknemers via e-mail het bonusplan en vraagt hen om opmerkingen via e-mail in te dienen bij de werkgever of bij de inspectie toezicht sociale wetten (tsw@werk.belgie.be).
  • Vervolgens verzamelt de werkgever alle opmerkingen en stuurt dat opmerkingenregister via e-mail naar de inspectie toezicht sociale wetten (tsw@werk.belgie.be).
  • Zijn er geen opmerkingen? Dan ondertekent de werkgever het opmerkingenregister dat er geen opmerkingen waren en vermeldt de periode waarin de werknemers hun opmerkingen konden maken via e-mail. De inspectie informeert de werkgever als er opmerkingen werden  gemaakt.

De referteperiode waarop de collectieve doelstellingen betrekking hebben is minimum drie maanden. De effectieve start van het plan mag maar maximum terugwerken tot één derde van de referteperiode. Dat derde start vanaf de neerlegging van de cao of de toetredingsakte bij de griffie.
 

Bron:

Gepubliceerd op 13-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  604