Covid-19 Vlaams gewest: werkuren in zorg en onderwijs vanaf oktober tellen niet mee voor 475-contingent studentenjob

De werkuren die studenten tijdens het vierde kwartaal 2020 (oktober t.e.m. december) en het eerste kwartaal 2021 (januari t.e.m. maart) presteren in de zorgsector of het onderwijs, tellen niet mee voor de berekening van de 475 uur die ze per jaar maximaal mogen werken. De uren worden geneutraliseerd. Jobstudenten die extra uren kloppen, moeten op die manier niet vrezen voor hun recht op gezinsbijslag.
Met deze maatregel wil de Vlaamse regering het voor jobstudenten gemakkelijker maken om bij te springen in zorg- en onderwijsinstellingen met een verhoogde werkdruk door de coronacrisis.
In werking 1 oktober 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020 tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 7 mei 2020.

Gepubliceerd op 08-01-2021

  44