Covid-19 Vlaams gewest: premie voor cursisten die individuele beroepsopleiding moesten stopzetten

Cursisten die een individuele beroepsopleiding volgen (IBO) maar waarvan de IBO-overeenkomst door de coronamaatregelen is stopgezet, kunnen rekenen op een premie tot 70% van hun normale vergoeding. De premie zal maandelijks worden toegekend.
De maatregel geldt voor ieder IBO-contract dat liep op 12 maart 2020 en voor de contracten die zijn opgestart na 12 maart 2020. Maar alleen stopzettingen omwille van een opgelegde coronavirusmaatregel worden aanvaard. Dit zijn ‘de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 én de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteten m.b.t. burgerlijke veiligheid’. De Vlaamse regering laat weten dat in totaal 2.772 mensen beroep zullen kunnen doen op de premie.
Een IBO is de laatste vorm van werkplekleren (na verscheidene vormen van stages) waarbij een cursist een opleiding op maat krijgt op de werkvloer. Na de IBO wordt de cursist werknemer in het bedrijf. De VDAB zal deze groep prioritair meenemen in het toeleiden naar vacatures in kritische sectoren.
Het premiebesluit van 27 maart 2020 is op 13 maart 2020 in werking getreden en treedt buiten werking op 24 april 2020.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31 maart 2020.

Gepubliceerd op 01-04-2020

  366