Covid-19: vergoeding voor wijkwerkers en oplossingen voor geschorste trajecten

Door de coronamaatregelen kunnen heel wat wijkwerkers hun activiteiten niet of slechts gedeeltelijk verderzetten. De Vlaamse regering neemt een aantal maatregelen om de financiële gevolgen te beperken.
Financiële consequenties
Normaal gezien zouden er in maart 2020 gemiddeld 5.800 wijkwerkers actief zijn. Goed voor 26,5 uur aan wijkwerkactiviteiten, voornamelijk op het gebied van ‘ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen’. Zoals kinderopvang, maar ook preventietaken (gemachtigde opzichter) en hulp bij het huishouden of logistieke taken.
Door de coronamaatregelen kunnen deze activiteiten niet of slechts deels worden uitgevoerd. En dat heeft belangrijke financiële consequenties.
Niet te vergeten dat gebruikers hun aangekochte wijkwerkcheques niet kunnen gebruiken, maar de geldigheidsduur ervan wel blijft doorlopen.
Maatregelen
De Vlaamse regering neemt daarom een aantal maatregelen om deze gevolgen op te vangen:
 
  • wijkwerkers kunnen rekenen op een maandelijkse vergoeding. Die bedraagt 70% van de vergoeding waar ze recht po hadden indien ze hun normale gemiddelde aantal prestaties (berekend op 6 maanden) hadden kunnen presteren
  • de geldigheidsduur van de wijkwerkcheques wordt met 3 maanden verlengd
  • de regels voor de hertoeleiding worden versoepeld zodat wijkwerkers van wie het traject geïmpacteerd is door de coronamaatregelen - onder voorwaarden- terug naar wijkwerken kunnen worden toegeleid voor een beperkte periode. Concreet wordt een hertoeleiding mogelijk gemaakt voor werkzoekenden van wie het traject geschorst is door de coronamaatregelen en voor wijkwerkers van wie het traject door de coronamaatregelen is beëindigd.
De maatregelen zijn tijdelijk. Het besluit is van toepassing van 12 maart tot en met 24 april 2020.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken, wat betreft de genomen maatregelen voor wijk-werken ingevolge het coronavirus, BS 9 april 2020.

Gepubliceerd op 15-04-2020

  252