COVID-19 vanaf 2 november: aangescherpte maatregelen tot 13 december

Na de vergadering van het Overlegcomité op 30 oktober werden meer maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het COVID-19-coronavirus aangenomen. Ze werden zondag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De maatregelen zijn van toepassing van 2 november tot 13 december 2020 en vormen een nieuw gemeenschappelijk maatregelenpakket voor de drie gewesten. De avondklokregeling blijft echter specifiek voor elk gewest en wordt vooralsnog niet gewijzigd.

Telewerk

Telewerk was al de regel, en wordt nu voor alle personeelsleden verplicht in alle bedrijven, verenigingen en diensten. Indien telewerk niet mogelijk is, moet de werkgever de betrokken werknemers een attest of elk ander bewijsstuk bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Winkelen

Er wordt individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt.
De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten zijn gesloten voor het publiek, maar kunnen hun activiteiten voortzetten via levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open lucht op te halen.
De volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen mogen geopend blijven voor het publiek voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, en dit enkel voor het aanbieden van deze goederen:
 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten;
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • kranten- en boekenwinkels;
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen;
 • telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
 • winkels voor medische hulpmiddelen;
 • doe-het-zelfzaken;
 • tuincentra en boomkwekerijen;
 • bloemen- en plantenwinkels;
 • groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van laatstgenoemden;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
 • gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
 • winkels voor schrijf- en papierwaren.
Om concurrentieredenen mogen de inrichtingen die openblijven enkel essentiële goederen aanbieden, met uitsluiting dus van meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen (met uitsluiting van kaarsen), multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires, juwelen, lederwaren, sportartikelen, enz.
De volgende zaken worden gesloten voor het publiek (met inbegrip van dienstverlening aan huis):
 • schoonheidssalons;
 • niet-medische pedicurezaken;
 • nagelsalons;
 • massagesalons;
 • kapperszaken en barbiers;
 • tatoeage- en piercingsalons.
Enkel markten die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, mogen plaatsvinden, en enkel voor het aanbieden van deze goederen, onder voorbehoud van een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en volgens de momenteel geldende gezondheidsmodaliteiten. Dit betekent dus dat jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen gesloten moeten blijven.
Opgelet: de handelszaken, privé- en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking mogen hun dienstverlening fysiek voortzetten. De lijst van de betrokken entiteiten is opgenomen in bijlage bij het besluit van 1 november 2020.

Samenscholingen

Ieder huishouden mag per lid maximaal één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact tegelijk per 6 weken in huis of in een toeristisch logies ontvangen, en steeds met inachtneming van de social distancingregels. Een alleenstaande mag één bijkomende persoon ontvangen, maar op een ander moment.
Enkel de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst mogen huwelijken bijwonen. Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, mag begrafenissen en crematies bijwonen, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

Horeca

Tot nu toe mochten inrichtingen die logies aanbieden open blijven, met inbegrip van hun restaurants maar met uitsluiting van hun andere drankgelegenheden. Voortaan moeten hun restaurants ook worden gesloten.
Bovendien worden vakantieparken, bungalowparken en campings gesloten voor het publiek vanaf 3 november 2020, met uitzondering van vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeervoorzieningen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, en enkel voor dit gebruik.
Grootkeukens en voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen mogen openblijven, net als hun eetzalen.
Sanitaire voorzieningen op de dienstenzones langs de snelwegen mogen ook geopend blijven.

Culturele en evenementensector

Dierentuinen en dierenparken moeten vanaf 2 november sluiten. Buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea mogen open blijven.
Feest- en receptiezalen moeten voortaan volledig worden gesloten, zonder uitzondering voor de organisatie van maaltijden na begrafenissen en crematies.
Spelotheken, mediatheken en bibliotheken mogen echter open blijven.

Erediensten

De collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging zijn verboden, met uitzondering van:
 • erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening voor huwelijken, begrafenissen en crematies;
 • erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

Andere verplichtingen en verbodsbepalingen

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.
Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn verboden.
Het dragen van een mondmasker is voortaan ook verplicht bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, in de zittingszalen bij elke verplaatsing en in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

Nachtklok

De maatregelen rond de avondklok wijzigen niet. De avondklok geldt dus nog altijd tussen middernacht en 5u in Vlaanderen en tussen 22u en 6u in Wallonië en Brussel.
Bron:

Gepubliceerd op 03-11-2020

  959