COVID-19: uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing bevestigd door KB

Het reeds door de FOD Financiën aangekondigde betalingsuitstel van de bedrijfsvoorheffing wordt door K.B. bevestigd.

Zo wordt, in afwijking van artikel 412, lid 2, van het WIB 92, de termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maanden februari, maart en april 2020 verlengd tot respectievelijk 13 mei, 15 juni en 15 juli 2020.
In afwijking van lid 3 van hetzelfde artikel 412 wordt de termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten voor het eerste kwartaal van 2020 verlengd tot 15 juni 2020.
Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies, B.S. 24 april 2020.
 

Gepubliceerd op 25-04-2020

  625