COVID-19: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wat nu met de individuele beroepsopleiding (IBO) (Vlaanderen)?

Is de werkgever verplicht om de IBO stop te zetten?

Neen, mits de regels inzake social distancing kunnen gerespecteerd worden, is er geen reden om de IBO stop te zetten.

De RVA heeft bevestigd dat zij de voordelen voor IBO-cursisten (met name het behoud van de werkloosheidsuitkering) zullen blijven toekennen zolang de IBO daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er moet dus wel effectief een opleiding worden gegeven. In sommige bedrijven zal dit mogelijk zijn, in andere niet.

Wat gebeurt er bij stopzetting van de IBO?

Als het vanwege de overheidsmaatregelen niet mogelijk is om de IBO verder uit te voeren, zal deze moeten stopgezet worden. De werkgever doet dit in overleg met de IBO-consulent van VDAB.

IBO-cursisten waarvan de IBO-overeenkomst werd stopgezet ingevolge de overheidsmaatregelen ontvangen uitzonderlijk toch een premie van de VDAB. Deze premie bedraagt 70% van de premie waar zij recht op hadden op het ogenblik van de stopzetting van de IBO-overeenkomst (Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 ). De premie wordt maandelijks toegekend.
Het recht op de premie wordt toegekend voor de IBO-overeenkomsten die liepen op 12 maart 2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 12 maart 2020.
De premie wordt toegekend voor de initiële duurtijd van de IBO-overeenkomst. Deze periode wordt echter beperkt tot 12 juni 2020.

Kan tijdelijke werkloosheid worden toegepast op IBO-cursisten?

Neen, een IBO’er heeft niet het statuut van werknemer. In de meeste gevallen krijgen zij reeds een werkloosheidsuitkering, zij zullen dus geen gebruik kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid.

Kan tijdelijke werkloosheid worden toegepast onmiddellijk na afloop van een IBO?

Als de IBO-overeenkomst niet wordt stopgezet, blijft de werkgever verplicht om na afloop van de IBO-overeenkomst een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De RVA heeft bevestigd dat het mogelijk is om de werknemers die na afloop van hun IBO bij de werkgever in dienst treden onmiddellijk tijdelijk werkloos te stellen. Wanneer een IBO normaal ten einde loopt en onmiddellijk wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst waarbij ook onmiddellijk tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd, dan zal de RVA de uitkeringen als tijdelijk werkloze toekennen. Dit standpunt geldt voor arbeidsovereenkomsten die aanvatten na 29 maart 2020.
Als er daarentegen vroegtijdig een einde wordt gesteld aan de IBO en men dan een arbeidsovereenkomst aanbiedt, dan zal RVA de uitkeringen als tijdelijk werkloze weigeren.
 

Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31 maart 2020

Zie ook:

Individuele beroepsopleiding (SocialEye, juridische module)

Vlaamse Gemeenschap - Overeenkomst voor een individuele beroepsopleiding (IBO) (SocialEye, praktische module)

Gepubliceerd op 10-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  497