Covid-19: Subsidieaanvraag coronahinderpremie geldt bij aanvraag compensatiepremie voor Vlaamse ondernemers met zwaar omzetverlies

Minister Crevits beschouwt de subsidieaanvraag van Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die bij het ‘Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen’ (VLAIO) een coronahinderpremie (en bijkomende sluitingspremie) hebben aangevraagd, maar er geen kregen, of waarvan VLAIO deze steun heeft teruggevorderd, als een tijdige subsidieaanvraag voor de compensatiepremie die ondernemers en zelfstandigen die door de coronacrisis kampen met zwaar omzetverlies, kunnen aanvragen.
Dit op voorwaarde dat de subsidieaanvraag voor de coronahinderpremie tijdig was ingediend, en dat de onderneming kan aantonen dat ze de bijkomende voorwaarden voor het aanvragen van de compensatiepremie, die in het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020’ staan, heeft nageleefd.
Als VLAIO de compensatiepremie op basis van zo’n subsidieaanvraag toekent, dan betaalt het agentschap de compensatiepremie niet uit aan ondernemingen en zelfstandigen die de coronahinderpremie moeten terugbetalen, maar brengt het voor hen het bedrag van de compensatiepremie in mindering van de terug te betalen coronahinderpremie.

Coronahinderpremie én bijkomende sluitingspremie

Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die alle dagen of in het week-end verplicht moesten sluiten als gevolg van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 trof, konden bij VLAIO een coronahinderpremie van respectievelijk 4.000 euro of 2.000 euro, en een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per verplichte sluitingsdag aanvragen.
De toekenningsregels voor deze premies staan in het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020’.
De ondernemers moesten hun subsidieaanvraag binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode elektronisch indienen bij VLAIO.
VLAIO kende deze premies toe tot en met 12 juni 2020.

Compensatiepremie

Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen (al dan niet in bijberoep), die door de coronacrisis te kampen hebben met een zwaar omzetverlies (omzetdaling van 60% t.o.v. zelfde periode vorig jaar), konden vanaf 10 april 2020 tot en met 30 juni 2020 bij VLAIO een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro aanvragen.
Het gaat hier om ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, en die dus geen recht hadden op de Vlaamse coronahinderpremie, maar die ondanks een groot omzetverlies blijven doorwerken.
De voorwaarden voor de uitkering van deze compensatiepremie staan in het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020’.

In werking

Het MB 2 juli 2020 heeft uitwerking met ingang van 10 april 2020.
Bron:

Gepubliceerd op 09-07-2020

  209