Covid-19: Riziv versoepelt berekening arbeidsongeschiktheidsuitkering bij tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering

Sinds 1 juli 2020 kunnen ondernemingen in moeilijkheden of herstructureringen door corona tijdelijk een collectieve vermindering van de arbeidsduur instellen wanneer ze door de crisis minder werk hebben. Werkgevers die voor het systeem kiezen, genieten een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen waardoor de loonkost daalt en naakte ontslagen vermeden kunnen worden. De regeling geldt voor ondernemingen van wie de periode van erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden ten vroegste op 1 maart 2020 en uiterlijk op 31 december 2020 ingaat.
Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Riziv heeft in uitvoering daarvan beslist dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering van gerechtigden die bij de aanvang van hun arbeidsongeschiktheid onderworpen zijn aan een maatregel van tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering in het kader van corona zoals hierboven vermeld, wordt berekend op basis van het gemiddeld dagloon waarop hij of zij aanspraak had kunnen maken indien de arbeidsduur niet was verminderd.
De maatregel geldt retroactief vanaf 1 juli 2020 en valt dus samen met de regeling tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering uit hoofdstuk 1 van het KB nr. 46 van 26 juni 2020 met coronasteunmaatregelen voor werkgevers en werknemers.
Bron:
 

Gepubliceerd op 10-12-2020

  103