Coronavirus COVID-19: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd tot eind juni 2020

Een KB van 28 mei 2020 verlengt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken omwille van Covid-19, tot eind juni 2020.
Deze verlenging met één maand geldt voor alle onderbrekingen.
Zelfstandigen die deze uitkering ook in juni 2020 nog willen ontvangen, moeten een nieuwe aanvraag indienen.

Verlenging tot eind juni 2020

Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun beroepsactiviteit verplicht moeten stopzetten of minstens 7 volledig opeenvolgende kalenderdagen onderbreken door de federale maatregelen als gevolg van de coronacrisis (Covid-19) hebben nu dus recht op de volledige financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 (i.p.v. 30 april 2020).
De ‘wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen’ regelt de voorwaarden voor de toekenning van het overbruggingsrecht.
Het overbruggingsrecht bestaat uit een maandelijkse financiële uitkering en het behoud van de sociale rechten inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Voor alle onderbrekingen

Deze verlenging met één maand geldt voor alle onderbrekingen.
Het gaat om de volgende gevallen:
  • een zelfstandige die zijn activiteiten volledig moet onderbreken, zoals bv. de uitbaters van bars en restaurants die gewoonweg gesloten zijn, of recreatiecentra;
  • een zelfstandige die zijn activiteiten gedeeltelijk moet onderbreken, zoals bv. handelszaken die verplicht zijn te sluiten in het weekend of de restaurants die open blijven zonder verbruikszaal.
  • een zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken omwille van Covid-19 gedurende een minimumduur van 7 dagen. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandige die in quarantaine wordt geplaatst, zelfstandigen die onderbreken ten gevolge van een bijna volledige afname van de activiteit (productieketen die wordt stopgezet wegens gebrek aan onderdelen, grondstoffen of werkkrachten).

Aanvraag overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht wordt niet automatisch verlengd voor de maand juni. De zelfstandige moet dus een nieuwe aanvraag indienen.
Dit kan enkel online. Er zijn 2 aanvraagformulieren beschikbaar:
De zelfstandige moet dit formulier ingevuld opsturen naar zijn sociaal verzekeringsfonds. Hij hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

In werking

Het KB van 28 mei 2020 treedt in werking op 31 mei 2020.
Bron:Koninklijk besluit van 28 mei 2020 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 3 juni 2020.

Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24 maart 2020 (art. 6, §1, 2° tot en met 4°)

Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, BS 6 januari 2017.

Gepubliceerd op 04-06-2020

  874