COVID-19: Moet een werkgever loon betalen voor een feestdag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

De werknemer heeft recht op tien wettelijke feestdagen, onder andere paasmaandag op 13 april, Dag van de Arbeid op 1 mei en pinkstermaandag op 1 juni. Maar wat als die feestdag valt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht? Heeft de werknemer dan recht op loon of op een werkloosheidsuitkering?

14-dagenteller

De werkgever is het loon voor de feestdagen verschuldigd voor de feestdagen die vallen in de periode van 14 kalenderdagen die volgt op aanvang van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Feestdagenbesluit, art.12, 4°). De FOD WASO bevestigde dat de periode van 14 kalenderdagen start op de eerste dag van de schorsingsperiode.
Die feestdagen mag de werkgever dus niet opgeven als dagen tijdelijke werkloosheid. Voor de feestdagen na die periode van 14 kalenderdagen heeft de werknemer recht op een werkloosheidsuitkering. Let wel, de regels zijn anders bij economische werkloosheid.

Sommige werknemers zullen dus wel recht hebben op loon voor de feestdag, andere werknemers ontvangen dan weer een werkloosheidsuitkering voor diezelfde feestdag. Dat hangt af van wanneer de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht startte.
Het antwoord zal ook anders zijn bij een volledige schorsing dan bij een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsprestaties wegens overmacht.

Volledige schorsing

Een werkgever voerde tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in op 30 maart 2020. Paasmaandag (13 april) valt dan nog net in de periode van veertien kalenderdagen die volgt op de aanvang van de schorsing wegens overmacht. Die werkgever moet geen loon betalen aan werknemers die op de Dag van de Arbeid (1 mei) nog steeds tijdelijk werkloos zijn.

Gedeeltelijke schorsing: tijdelijke werkloosheid afgewisseld met activiteitsdagen

Wanneer de werkgever activiteitsdagen afwisselt met dagen tijdelijke werkloosheid, start de 14-dagenteller telkens opnieuw. Telkens wanneer er een dag van werkloosheid volgt op een gewerkte dag, start de periode van 14 kalenderdagen opnieuw. Het loon voor de feestdag die binnen deze periode van 14 dagen valt, is ten laste van de werkgever.
Valt een feestdag op een normale activiteitsdag, dan behoudt die feestdag zijn karakter en is de werkgever loon verschuldigd.
Zie ook:

Gepubliceerd op 10-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  5184