COVID-19: Moet de werkgever nog een verplaatsingsvergoeding toekennen aan werknemers die steeds thuis werken?

Heel wat werknemers werken momenteel bijna steeds van thuis. Moet de werkgever dan nog een verplaatsingsvergoeding toekennen?

De werkgever is geen woon-werkvergoeding verschuldigd voor de dagen dat de werknemer van thuis uit werkt. Er is die dag helemaal geen woon-werkverplaatsing. De werknemer heeft dus geen verplaatsingskosten. Het is dan ook logisch dat de werkgever deze onkosten niet vergoed.

Dat betekent niet dat de werkgever nooit een verplaatsingsvergoeding is verschuldigd. De werknemer die ondanks het thuiswerk toch nog bepaalde professionele verplaatsingen moet afleggen met de eigen wagen of fiets, kan terugbetaling vragen van deze kosten.
De vergoeding voor professionele verplaatsingen is niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en niet belastbaar. De werkgever moet dan wel de grensbedragen respecteren die worden aanvaard door de fiscus en de RSZ:

Professionele verplaatsingen met de eigen wagen 0,3653 EUR/km
Professionele verplaatsingen met de eigen fiets (al dan niet elektrisch aangedreven) of de speed pedelec 0,24 EUR/km

Zie ook:

Tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten (SocialEye, thematische fiche)

Gepubliceerd op 09-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  573