Covid-19: LDE-ondernemingen krijgen éénmalige beschermingsvergoeding per werkende doelgroepwerknemer

De Vlaamse regering pompt extra middelen in de sociale economie zodat de bedrijven een veilige werkomgeving kunnen creëren. Hiervoor verhoogt ze niet alleen de loonpremie van de doelgroepwerknemer met 4% voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2020 ten voordele van de maatwerkbedrijven en-afdelingen, ze kent de lokale diensteneconomieondernemingen (LDE) per doelgroepwerknemer die aan het werk is ook een éénmalige beschermingsvergoeding toe voor die periode.
Die bedraagt 50 euro voor iedere doelgroepwerknemer (ongeacht zijn contractuele prestatiebreuk) die in de subsidieperiode minder dan 46 dagen aan het werk was. Per doelgroepwerknemer die langer heeft gewerkt, is dat 100 euro.
Bedoeling is dus dat de LDE-ondernemingen de extra middelen gebruiken om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen (bv. aanpassingen om te voldoen aan de social-distancingregels) zodat doelgroepwerknemers tijdens de crisis op een veilige manier kunnen komen werken. de doelgroepwerknemers te beschermen. Op het niveau van de onderneming kan in een sociaal overleg ook beslist worden om extra beschermende maatregelen in te voeren. Hierover geen details in het besluit. Maar uit berichtgeving vanuit de Vlaamse regering blijkt dat het onder meer kan gaan om de aankoop van handschoenen, ontsmettingsgels of plexiwanden.
Het besluit geeft nog mee dat deze regelgeving valt onder de toepassing van Verordening 1407/2013 van de Europese Commissie van 18 december 2013 m.b.t. de minimissteun (en de latere wijzigingen hierop). Midden oktober 2020 zal het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie de nodige gegevens opvragen bij de authentieke gegevensbronnen. Een wijziging in de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal niet ressorteren in een herberekening van de vergoeding.
In werking: 1 april 2020.
Bron:

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19, BS 16 april 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 15 april 2020.

Gepubliceerd op 21-04-2020

  220