COVID-19: Kan een werknemer geplande vakantiedagen annuleren?

Door de corona-quarantaine zien heel wat werknemers hun vakantieplannen in het water vallen. Werknemers vragen dan ook om de geplande vakantiedagen in te trekken.

Kan een werknemer zomaar de geplande vakantiedagen annuleren of verplaatsen? Of is het akkoord van de werkgever nodig?
Werknemers hebben recht op vakantie. Dat betekent niet dat de werknemer alleen beslist wanneer hij of zij vakantie neemt. De vakantiedagen kunnen niet eenzijdig worden vastgelegd, noch door de werknemer noch door de werkgever. Voor het vastleggen van de vakantie is namelijk altijd een akkoord vereist. Dat is meestal een individueel akkoord, maar het kan ook een collectief akkoord zijn (op niveau van het paritair comité of de onderneming).
Indien een werknemer een vakantieverzoek heeft ingediend en de werkgever dat heeft bevestigd, dan ligt de vakantie vast. Het individueel akkoord is bereikt. Die geplande vakantie intrekken staat gelijk aan een eenzijdige wijziging door de werknemer van dat akkoord.
Een werknemer kan dus niet zomaar de geplande vakantiedagen annuleren of verplaatsen. De werknemer kan de gemaakte afspraken niet zomaar wijzigen. Om de vakantiedagen te annuleren of te verplaatsen heeft de werknemer het akkoord van de werkgever nodig.

Zie ook:

Tijdstip en verdeling van de vakantie (SocialEye, juridische module)

Richtlijnen voor de toekenning van jaarlijkse vakantie (SocialEye, praktische module)

Gepubliceerd op 08-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  531