COVID-19: Hoe de opzeggingsvergoeding berekenen bij een ontslag tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?

Respecteert de werkgever de opzeggingstermijn niet, dan is hij een opzeggingsvergoeding verschuldigd aan de werknemer. Die wordt berekend op basis van het lopend loon voor de opzeggingstermijn die de werkgever had moeten respecteren of voor de nog resterende opzeggingstermijn. Welk loon moet de werkgever in aanmerking nemen?

Het lopend loon omvat het loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst (Arbeidsovereenkomstenwet, art. 39, §1) waarop de werknemer op het ogenblik van het ontslag recht heeft. De wetgever wou verhinderen dat het toekomstige loon, zoals loonsverhogingen of indexaties, in aanmerking wordt genomen.

Het bedrag van de opzeggingsvergoeding wordt berekend met inachtneming van het loon waarop de werknemer aanspraak heeft op grond van de arbeidsovereenkomst waardoor hij is gebonden op de dag van het ontslag (Cass. 16 november 1992). Bijgevolg moet de opzeggingsvergoeding worden gebaseerd op het normale loon van de periode voorafgaand aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst.
 

Gepubliceerd op 13-04-2020

partena_professional
Partena Professional
  1141