Covid-19: Grenscontroles en gezondheidschecks voor truckers

Op 16 maart 2020 heeft de Europese Commissie richtsnoeren gepubliceerd met grensbeheermaatregelen. Die zijn bedoeld om de gezondheid van de bewoners en vervoerwerknemers te beschermen, maar ook om de levering van goederen en essentiële diensten veilig te stellen via zogenaamde green lanes. In een mededeling van 24 maart 2020 licht de Commissie een aantal puntjes uit haar richtsnoeren toe en geeft zij mee dat alle controles én de gezondheidschecks van de truckers bij het oversteken van de grens via een green lane maximum 15 minuten mogen duren. En geen 24 uur, zoals de voorbije dagen het geval was.
Personeel uit de vervoersector
Werknemers uit de vervoersector die geen symptomen van het coronavirus vertonen, moeten alle binnengrenzen kunnen oversteken. Om het even wat hun nationaliteit of verblijfplaats is. Voor hen dus geen reisbeperkingen of verplichte quarantaines. De controles en gezondheidschecks bij het oversteken van de grenzen via een green lane mogen niet meer dan 15 minuten in beslag nemen en vinden plaats zonder dat de truckers – of piloten, machinisten, begeleiders, enz. – het voertuig moeten verlaten.
Een gezondheidscontrole bestaat uit een elektronische meting van de lichaamstemperatuur (tenzij er intussen een even snelle, maar meer doeltreffende methode beschikbaar kwam). Om wachttijden aan de grens te voorkomen, moeten de lidstaten de gezondheidscontroles zodanig coördineren dat die maar aan één kant van de grens worden uitgevoerd.
Het verbod voor truckers om hun rusttijd in hun cabine door te brengen, wordt tijdelijk opgeheven. In eerste instantie, alvast voor een termijn van 30 dagen.
Vervoerpersoneel en exploitanten van kritieke en essentiële diensten in de toeleveringsketen worden ook beschouwd als prioritaire groepen voor de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals producten voor desinfectie en handschoenen.
De mededeling bevat verder een lijst met aanbevelingen voor werkgevers en werknemers. Zoals: ‘Werkgevers moeten reinigende of ontsmettende gel en zeep ter beschikking stellen van de bestuurders’; of ‘De cabine van de vrachtwagen moet worden ontsmet vóór elk nieuw gebruik’, of nog ‘ Wanneer catering beschikbaar is op de stopplaatsen, wordt aangeraden niet in het restaurant/de cafetaria te eten, maar een afhaalmaaltijd te bestellen die uit de buurt van andere mensen kan worden opgegeten’.
Toegang tot het grondgebied
De EU-lidstaten worden verzocht om zo snel mogelijk green lanes aan te wijzen voor het vervoer over de weg, per spoor, over het water en door de lucht. Daartoe behoren alvast alle binnengrensovergangen op het trans-Europees vervoernetwerk (TEN-T) (bijlage 1), maar de EU-lidstaten kunnen nog andere grensovergangen aanwijzen als green lane. Als de grensovergangen op dat netwerk verzadigd zijn, moeten de lidstaten extra grensovergangen openen voor het vrachtvervoer. Andere controles, zoals controles langs de weg, moeten tot een minimum beperkt worden.
De green lanes moeten open zijn voor alle vrachtvoertuigen en alle soorten goederen. De lidstaten nemen onmiddellijk maatregelen om beperkingen, zoals nachtelijke rijverboden, tijdelijk op te schorten.
In de green lanes worden de formaliteiten beperkt tot het strikt noodzakelijke. Vrachtwagenchauffeurs moeten geen andere documenten tonen dan hun identiteits- of rijbewijs en, eventueel, een modelbrief van hun werkgever (bijlage 3). Geen doktersattesten.
Een elektronische versie van de documenten volstaat.
Getuigschriften van vakbekwaamheid die tijdens de coronacrisis vervallen, blijven voorlopig geldig.

Gepubliceerd op 26-03-2020

  289