COVID-19: elektronisch ondertekenen en neerleggen van cao’s

Tijdens deze afbouwfase van de coronamaatregelen organiseert de regering de mogelijkheid om sinds 1 maart 2020 collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten met een elektronische handtekening. Om de sociale distantiëring te respecteren, wordt ook het aanwezigheidsreglement voor de beraadslagingen in de paritaire comités aangepast vanaf 3 juli 2020.

Elektronisch ondertekenen en neerleggen van cao’s

Sinds 1 maart 2020 kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten elektronisch worden ondertekend. Zo wordt de elektronische handtekening, die door een elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd, gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening. De sluitingsdatum van de cao is echter altijd de datum die erin wordt vermeld, ongeacht het tijdstip waarop de ondertekenaars daadwerkelijk hun elektronische handtekening hebben geplaatst.
Parallel hiermee moet de elektronisch ondertekende cao ook elektronisch worden neergelegd via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Op die site kan ook worden toegetreden tot de cao en kan de cao worden opgezegd.

Beraadslaging van het PC

In de regel beraadslagen de paritaire comités en subcomités enkel geldig wanneer ten minste de helft van de gewone of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en de helft van de gewone of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen aanwezig zijn.
Vanaf 3 juli 2020 kunnen de leden ook geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste één gewoon of plaatsvervangend lid van elke organisatie die de werkgevers vertegenwoordigt en van elke organisatie die de werknemers vertegenwoordigt aanwezig zijn, ongeacht het aantal aanwezige gewone of plaatsvervangende leden. Voorwaarde is wel dat alle organisaties bij de aanvang van de vergadering akkoord gaan en dit op basis van een beslissing van de voorzitter van het (sub-)comité gebeurt.
Bron:

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, BS, 15 januari 1969

Gepubliceerd op 09-07-2020

  286