COVID-19-coronavirus: consumptiecheques vrijgesteld van belasting

De consumptiecheque werd ingevoerd om een impuls te geven aan de nationale economie die zwaar is getroffen door de coronaviruscrisis. Werkgevers hebben tot het einde van het jaar de tijd om deze cheque ter waarde van maximaal 300 euro aan hun werknemers toe te kennen, als ze dat wensen. Dit bedrag kan worden besteed in de horeca, de sport- of de culturele sector.

De geldigheid van de consumptiecheques is beperkt tot 12 maanden vanaf de einddatum van de sluitingsverplichting voor inrichtingen die behoren tot de horecasector in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken. Deze cheques mogen tot 31 december 2020 uitgegeven worden.
Een nieuwe wet stelt de consumptiecheques vrij van inkomstenbelasting als ze worden toegekend onder de voorwaarden van artikel 19quinquies, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
De consumptiecheques zijn bovendien aftrekbare beroepskosten voor de werkgever.
Dit nieuwe artikel 19quinquies, § 2 is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.
Een koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 bepaalde echter al dat de consumptiecheque is uitgesloten van de loonnorm (zie ‘Loonnormwet niet van toepassing op consumptiecheque’).
Bron: artikelen 7 en 8 van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (CORONA III), BS 23 juli 2020
 

Gepubliceerd op 24-07-2020

  297