Coronavirus: RVA laat tijdelijke werkloosheid toe

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid. Op die manier erkent de RVA de impact van het virus. De getroffen werkgever zal wel een elektronische aangifte moeten doen.

Overmacht

In de eerste plaats gaat het om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In een bijhorend persbericht geeft de RVA het voorbeeld van een werknemer die omwille van persoonlijke redenen in China verblijft en niet naar België kan terugkeren omdat er bijvoorbeeld een vliegverbod geldt. Of die naar België is gerepatrieerd maar bij aankomst in quarantaine wordt geplaatst, waardoor hij zijn werk dus niet tijdig kan hervatten.
Belgische ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus in China, bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit de getroffen regio, kunnen ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werkgever die de overmacht inroept, moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Als reden van overmacht vermeldt hij ‘CORONAVIRUS’. Daarnaast moet hij ook nog een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.

Let op! De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval aanvaard worden voor de door de werkgever opgegeven duur, maar voorlopig uiterlijk tot en met 31 maart 2020.

Economische oorzaak

Bedrijven die getroffen worden door een daling van hun cliënteel (vrees voor besmetting) – denk bijvoorbeeld aan Chinese restaurants en luchtvaartmaatschappijen – kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

En bedienden?
Voor bedienden, zo laat de RVA weten, kan tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken worden ingevoerd door de ondernemingen die reeds voldoen aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden (zie het infoblad E54).
Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben (zie het infoblad E54).


Bron:  Persbericht RVA, "Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS in China"

Gepubliceerd op 06-03-2020

  1343