Coronavirus COVID-19: werknemers vitale sectoren kunnen nog tot eind augustus loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof schorsen om bij te springen

Werknemers uit ‘vitale sectoren’ zoals voedingswinkels, gezondheidsdiensten, land-, bos en tuinbouw kunnen hun lopend tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking nog tot en met 31 augustus 2020 schorsen om weer aan de slag te gaan bij hun werkgever of een andere werkgever uit de vitale sector. Na afloop van de tijdelijke schorsing, wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties onder de initiële voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.
Normaal liep deze coronamaatregel maar tot 30 juni, maar de federale regering heeft de toepassing ervan nu met 2 maanden verlengd, tot het einde van de zomervakantie. Ze wil immers ook in de maanden juli en augustus zorgen dat de kritieke sectoren over voldoende werknemers kunnen beschikken om te blijven draaien.
Via het 45ste Bijzonderemachtenbesluit van 26 juni 2020 wordt meer concreet “Hoofdstuk 7: Tijdelijke tewerkstelling in vitale sectoren” van het 14e Bijzonderemachtenbesluit van 27 april 2020 verlengd. De bepalingen zullen nu buiten werking treden op 31 augustus 2020.
In werking: 30 juni 2020.
Bron:

Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30 juni 2020.

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS 29 april 2020.

Gepubliceerd op 03-07-2020

  209