Coronavirus COVID-19: Werklozen behouden 3/4e van uitkering bij tewerkstelling in vitale sectoren van land- en tuinbouw

Tijdelijk werklozen die in april of mei voor een poosje aan de slag gaan bij een andere werkgever, actief in een vitale sector, behouden 3/4e van hun werkloosheidsuitkeringen tijdens die tijdelijke tewerkstelling. Volgens een zopas gepubliceerd koninklijk besluit van 23 april 2020 worden hun uitkeringen per kalendermaand verminderd met 1/4e van de factor ‘X’ en ‘X’ staat voor het aantal dagen waarop de tijdelijk werkloze aan het werk was in de vitale sector. Het KB licht de berekeningswijze toe.
Voor bruggepensioneerden en werklozen met bedrijfstoeslag wordt eenzelfde regeling ingevoerd. Alleen kunnen zij ook tijdelijk aan het werk gaan bij hun vroegere werkgever. Met behoud van de aanvullende vergoeding.
De tijdelijke tewerkstelling heeft geen impact op de inschakelingsuitkeringen van de jonge werknemers of op de fase van de vergoedingsperiode waarin een volledig werkloze persoon zich bevindt.
De vitale sectoren waar dit gunstregime van toepassing is, werden opgesomd in bijlage bij het bijzonderemachtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020, dat op 28 april gepubliceerd werd, en ze worden nog eens hernomen in dit KB van 23 april, dat op 30 april in het Staatsblad verscheen. Het gaat om de sectoren die onder de volgende paritaire comités vallen:
  • Paritair Comité voor de landbouw nr. 144, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
  • Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf nr. 145, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
  • Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf nr. 146;
  • Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren nr. 322, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren.
De regering kan deze lijst nog uitbreiden bij koninklijk besluit.
Het KB van 23 april 2020 heeft uitwerking vanaf 1 april 2020. De meest essentiële bepalingen ervan treden op 31 mei 2020 buiten werking.
Bron:

Gepubliceerd op 04-05-2020

  232